VERENIGINGSNIEUWS

In de vakantieperiode zijn er geen activiteiten gepland!

Vrouwenvereniging ”Dient elkander door de liefde

16 jan.             Schrijfavond

30 jan.             Bijbelstudie: Efeze 1 (ds. H. Korving)

13 febr.           Bijbelstudie: Efeze 2 (ds. H. Korving)

27 febr.           Bijbelstudie: Efeze 2 (ds. H. Korving)

 

Zondagsschool ”Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden

13 jan.             De eerste discipelen

                        Johannes 1: 28 – 52

Leren:             Psalm 81: 12

                        Johannes 1: 29

20 jan.             Nicodémus

                        Johannes 3:1 – 21

Leren:             Psalm 25:6a

                        Ps. 51: 12

27 jan.             De Samaritaanse vrouw

                        Johannes 4: 1 – 42

Leren:             Psalm 25: 6

                        Mattheüs 5: 6

 3 febr.            De zoon van de koninklijke hoveling

                        Johannes 4: 43 – 54

Leren:             Psalm 103:1a

                        Johannes 4: 50b

10 febr.           De lamme in Bethesda genezen

                        Johannes 5: 1 – 15

Leren:             Psalm 103: 1

                        Psalm 33: 9

17 febr.           Genezing van de blindgeborene

                        Johannes 9

Leren:             Psalm 80: 11a

                        Johannes 8: 21b

24 febr.           De Goede Herder

                        Johannes 10: 1 – 21

Leren:             Psalm 80:11

                        Johannes 10: 11

 3 maart           Geen zondagsschool

 

Psalmmorgen

23 jan.             Psalm 135

 6 febr.            Psalm 136

20 febr.           Psalm 137

 

Bijbelkring

24 jan.             Mattheüs 5: 17 – 20

 7 febr.            Mattheüs 5: 21 – 26

21 febr.           Mattheüs 5: 27 – 32

Vrouwenvereniging is éénmaal in de twee weken op woensdagavond Aanvang: 8 uur

Psalmmorgen is éénmaal in de twee weken op woensdagmorgen
Aanvang: 10.00 uur.

Bijbelkring is éénmaal in de twee weken op woensdagavond
Aanvang: 8.00 uur.

Zondagsschool elke zondagmorgen na de kerkdienst tot half één.