Contact

Adres kerkgebouw:

Kon. Wilhelminalaan 15 te Naarden

Wilt u een gesprek dan zijn wij daar graag toe bereid.

Een Bijbel is verkrijgbaar in de kerk.

Adres scriba:

Dhr. J. Mauritz

Meerkade 5

1399 PL Muiderberg

06 - 52 49 61 26

Jaap.mauritz@gmail.com

Adres diaconie:

Dhr. B. Berends

Vlindermeent 53

1218 CV Hilversum

Bhberends@cgk-naarden.nl

Adres koster:

Dhr. J. Feijen
Churchillstraat 32
1411 XD Naarden
035 - 69 46 936
Jenjfeijen@live.nl

Bankgegevens

Bankrekening: NL 02 RABO 0343 7971 19

t.n.v. penningmeester Chr. Geref. Kerk Naarden

Bankrekening diaconie: NL 46 RABO 0123 0832 06

t.n.v. penningmeester diaconie Chr. Geref. Kerk Naarden