Contact

Adres kerkgebouw:

Cattenhagestraat 57 te Naarden-Vesting

In de diensten is iedereen van harte welkom, evenals bij de andere activiteiten. Wilt u een gesprek dan zijn wij daar graag toe bereid.

Een Bijbel is verkrijgbaar in de kerk.

Adres scriba:

Dhr. C.T. Visser

De Staken 16

1261 KD Blaricum

035 879 50 54

scriba@cgk-naarden.nl

Bankgegevens

Bankrekening: NL 02 RABO 0343 7971 19

t.n.v. penningmeester Chr. Geref. Kerk Naarden

Bankrekening diaconie: NL 46 RABO 0123 0832 06

t.n.v. penningmeester diaconie Chr. Geref. Kerk Naarden