Welkom bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Naarden

Op deze website willen wij u graag kennis laten maken met onze kerk. U bent hartelijk welkom in de diensten, evenals bij de andere activiteiten.

Onze kerkdiensten vinden elke zondag om 10.00 en 17.00 plaats. Op de pagina met kerkdiensten vindt u meer informatie over de diensten voor komende tijd.

>> Cursus Christelijk Geloof

Wie meer wil weten over deze cursus? Neemt u contact op met de scriba.
Het zijn de meest essentiele zaken van het christelijk geloof die aan de orde komen.
Wat zijn de basiselementen van het geloof? Geheel vrijblijvend kunt u/jij deze cursus volgen.

Een Bijbel is op verzoek te verkrijgen.

U kun ook de site www.vragennaardeweg.nl eens bezoeken. Hier vind u antwoorden van wijlen ds. J.H. velema op vele levens- en geloofsvragen.